keonhacai m88

Năm người bóng đá Kích thước tiêu chuẩn Bản đồ mới nhất _W7NMDZaK

Ngày 2022-11-10 20:30     HITS: 131

Năm người bóng đá Kích thước tiêu chuẩn Bản đồ mới nhất _W7NMDZaK

Năm người bóng đá Kích thước tiêu chuẩn Bản đồ mới nhất ! Vào ngày 1 tháng 9 năm 2020, kích thước tiêu chuẩn của lĩnh vực bóng đá năm người trong các sân bóng đá 200 và năm người.

Vào ngày 1 tháng 9 năm 2021, Hội đồng FIFA đã tổ chức Hội nghị thường niên lần thứ 135.

Tại hội nghị này, "Quy tắc thi đấu bóng đá》 Sửa đổi các quy tắc vào n

Powered by keonhacai m88 @2013-2022 RSS地图 HTML地图